Ilość spalanych kalorii

Oblicz ilość spalanych kalorii wykonując codzienne czynności.
W celu uzyskania wyniku podaj ile ważysz kilogramów, rodzaj czynności oraz czas jej wykonywania w minutach.

waga:
kg
czas czynności w minutach:
min
typ czynności: