Ilość spalanych kalorii podczas pracy

Oblicz ilość spalanych kalorii podczas wykonywania pracy.
W celu uzyskania wyniku podaj ile ważysz kilogramów, rodzaj czynnośi oraz czas jej wykonywania w minutach.

waga:
kg
czas pracy w minutach:
kg
rodzaj dyscypliny: